0-1-1-12:00:00:000

 

     

home

 

Paul Combrink         verstillen van tijd die was.

Beeld blijft hoe dan ook nooit hetzelfde. De vorm is niet vast te houden. Rutger Cornets de Groot weet het treffend te verwoorden:
De kunstenaar Combrink geeft beeld een plek in de tijd en neemt het mee in de tijd. Als creator, een alchemist, wordt het door hem fotografisch vastgelegde beeld bewerkt. Hij snijdt het letterlijk kapot en met de tijd verdwijnt het achter verflagen, totdat alleen hun verhaal nog resteert. Hoewel? Als je dicht op de doeken gaat staan, zie je onder de verf soms nog kleine overblijfselen van de foto die aanleiding gaf tot het werk. Zo keert in het tactiele het beeld terug: niet in de voorstelling, niet in de geschiedenis of in een idee, maar daar waar je het aan kunt raken: tastbaarder, lichamelijker dan welk beeld ook, en allerminst verdwenen. Combrink maakt uiteindelijk geen conceptuele kunst - en misschien polemiseert hij er zelfs tegen. Wat overblijft, is een symbool dat zelf vorm aanneemt en zich opnieuw in de wereld vestigt. Het beeld, dat verdwenen leek, keert terug als nieuwe, tastbare vorm, even tastbaar als de wereld die in de aanvang werd gefotografeerd - ditmaal niet langer als singulariteit, maar aan de chaos onttrokken en in een symbolische orde opgenomen, - als beeld van verdwenen beeld.

fotografía, pintura, espacio, instalación, imagen en movimiento.

Este sitio web es una exposición en línea, que incluye una serie de exposiciónes recientes. El blog muestra las imágenes que se producen todos los días al mediodía. Son estos momentos que forman la base de las pinturas del dia. Todos tienen un tamaño de 50 x 50 cm. Las pinturas del dia son independientes pero los combinaciones son nuevas obras del arte. cuadrados de tiempo y variaciónes muestran las combinaciónes posibles de pinturas del dia.

El arte de Paul Combrink es propiedad de colecciones corporativas y privadas y representadas en las bibliotecas de préstamo de arte, bibliotecas de arte.

Si usted está interesado en el arte de Paul Combrink o presentaciones de su trabajo, por favor póngase en contacto con el artista.(correo electrónico).

 

meer over het werk:                                                                   naar het werk: dagdoeken

paul combrink: notities

rutger cornets de groot: beeld van verdwenen beeld

ellen fernhout: niet 1 ogenblik van het leven wordt ons ooit......

 

© copyright by the artist